kontohjelp.noKontohjelp - Raske svar til bokf?ringen

kontohjelp.no Profile

kontohjelp.no

Title:Kontohjelp - Raske svar til bokf?ringen

Description:Kontohjelp gir deg raske svar og veiledninger p? 1600+ emner innen bokf?ring, mva, satser, frister.

Keywords:dibkunnskap, regnskap, bokf?ring, kontoplan, kontering, l?nn, merverdiavgift, mva, skatt, debet, kredit

Discover kontohjelp.no website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

kontohjelp.no Information

Website / Domain: kontohjelp.no
Website IP Address: 77.40.237.209
Domain DNS Server: a.ns.syse.no,d.ns.syse.no,b.ns.syse.no,c.ns.syse.no

kontohjelp.no Rank

Alexa Rank: 588119
OursSite Rank: 4
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kontohjelp.no Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $184,289
Daily Revenue: $504
Monthly Revenue: $15,147
Yearly Revenue: $184,289
Daily Unique Visitors: 46,451
Monthly Unique Visitors: 1,393,530
Yearly Unique Visitors: 16,954,615

kontohjelp.no WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sun, 19 Nov 2017 13:18:38 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5

kontohjelp.no Keywords accounting

Keyword Count Percentage
dibkunnskap 1 0.11%
regnskap 14 1.11%
bokf?ring 9 0.80%
kontoplan 2 0.18%
kontering 2 0.18%
l?nn 5 0.20%
merverdiavgift 6 0.83%
mva 8 0.24%
skatt 19 0.94%
debet 0 0.00%
kredit 2 0.12%

kontohjelp.no Similar Website

Domain WebSite Title
girlsinpics.com Girls in Pics | The most Sexy Beautiful Girls Pictures
jolilola.com Jolilola - la boutique des bébés bio - Jolilola
vivaicappellini.com Vivai Cappellini Rossano vivai piante Pistoia piante ornamentali arte topiaria conifere
basic-cremations.com.au Cremations Brisbane and Cremations Gold Coast
doorcountyforgeworks.com Main
chappel-avocats.com Cabinet d'Avocats Chappel - Lorient - Morbihan - Bretagne
signatreinamentos.com.br Signa Treinamentos Comportamentais
ggsilaw.com GGS Toronto Immigration Lawyers Canada US Residents Visa Atto...
ukhealthcarechairs.co.uk Care Home & Nursing Home Chairs, Hospital & Healthcare Seating
draimeevakularollins.com Aimee Vakula-Rollins, DDS - General and Family Dentist in Davison, MI
xetreem.vn Xetreem.vn bán xe tr? em, xe ?i?n tr? em giá r? t?i Hà N?i, TPHCM
feyzacollection.com FEYZA COLLECTION
animalisticfitness.com | ANIMALISTIC FITNESS
alisonwalshnutrition.com Alison Walsh PTY LTD
faithchurchinthevalley.org Faith United Methodist Church – Grain Valley
fitnessserviceinc.com Curves Fitness Machine Maintenance, Service & Parts
awomanscare.com A woman's care
communityrestaurant.com Community Food & Juice

kontohjelp.no Traffic Sources Chart

kontohjelp.no Alexa Rank History Chart

kontohjelp.no aleax

kontohjelp.no Html To Plain Text

Kontohjelp - Raske svar til bokf?ringen PR?V GRATIS UT AUGUST LOGG INN KJ?P {99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO) LOGG UT MENY S?k Kalkulatorer Valutakalkulator Bompengekalkulator Frister Levert av 222 1026 78 13 996 Kontering Aksjekapital Aktivering vs kostnadsf?ring Ambassader og konsulater A-meldingen A-ordningen Arbeidsreise (reise mellom hjem og fast arbeidssted) Arbeidst?y Avgift, gebyr og renter i forbindelse med offentlige oppgaver Aviser, tidsskrifter og b?ker etc. Bankinnskudd i valuta Barnehage og barnepass Bedriftshelsetjeneste Begravelser og begravelsesbyr?er Betalingsterminaler Biler - personkj?ret?y Bilforhandlere og leiebilfirmaer Bilgodtgj?relse Bokf?ring av skatt i aksjeselskaper (upersonlige skattytere) Bokf?ring og behandling av kontoutdrag fra Tollvesenet Bompenger og fergekostnader Bonus i arbeidsforhold Branntekniske tjenester Brukte varer, antikviteter og samleobjekter Byggel?nsrenter Bygningsmessige anlegg B?ter og gebyrer dekket av arbeidsgiver B?tplasser Databriller Datautstyr og kontormaskiner Depositum Diett Diverse tjenester Diverse varer Driftsmidler Egenandel ved bruk av skadeforsikring Egenkapital Elbil til bruk i virksomheten Elektronisk kommunikasjon Elsykkel Enkel resultatdisponering Enkeltpersonforetak - noen spesielle forhold Erstatning Erstatning ved oppsigelse Fart?y, skip, ferger og b?ter Fast eiendom - bygg og anlegg i n?ring Fast eiendom - leie Fast eiendom - utleie Feriepenger Finansielle og operasjonelle leieavtaler Finansielle tjenester Firmabil Firmahytte Fisk Fjernleverbare tjenester - snudd avregning Flyttekostnader Forholdsmessig fradrag merverdiavgift Formkrav faktura (salgsdokumentasjon) Forn?yelsesparker og opplevelsessentre Forpleiningsgodtgj?relse Forsikringer Forskuddsfakturering Franchiseavtaler Fri bolig Frister Fris?r, skj?nnhetspleie etc. Fritaksmetoden - eksempel ved kj?p og salg av aksjer F?ring og oppbevaring av personallister F?rstehjelpsutstyr/kurs Garanti - og reklamasjonskostnader Garantireparasjoner Gavekort og tilgodelapper Gaver og premier til ansatte Gaver til forretningsforbindelser Gaver til organisasjoner Gebyr og sal?r ved purring og inkasso Gebyrer ved bank-, kreditt- eller l?neforhold Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldsettergivelse God bokf?ringsskikk (oversikt) Godkjente frivillige organisasjoner - fradragsberettigede gaver Godstransport Goodwill Gramo- og Tonoavgift Helsetjenester for ansatte Hjemmekontor Hjemmeside HMS-kort p? bygge- og anleggsplasser Honorar til utenlandske artister Hotell- og annen overnattingsvirksomhet Hotellopphold Ideelle organisasjoner og foreninger Idrettsaktiviteter Idrettsarrangementer mv. Innf?rsel og utf?rsel - varer og tjenester Internprising (transfer pricing) Inventar Jakt og fiske Jordbruk og skogbruk Juridiske tjenester Justering Kaffemaskin og vannkj?ler Kalkulatorer (oversikt) Kantine for ansatte Kantinedrift Kapitalforh?yelse (regnskapsregler) Kassedifferanse Kinovirksomhet Kj?p av reklame og markedsf?ring Kj?p og salg av alkohol og tobakk Kj?p og salg av gull Kommunenummer Konsernbidrag - Kostmetoden Konsernkontoordninger Kontingenter Kontorrekvisita Kost og losji Kostmetoden Kostnad lokaler og bygningsinventar Kostnadsfradrag for n?ringsbil og tilbakef?ring av privat bruk Kraftforetak Krav til betaling via bank - Skatte- og avgiftsmessig fradragsrett Krav til reiseregningen Kringkastingsavgift Kundeutbytte Gjensidige Forsikring Kunst og kultur Kunstverk Legemidler og medisiner Lisenser Luftfart?y L?nn og refusjon ved arbeidsmarkedstiltak L?n til aksjon?r / l?n fra arbeidsgiver til ansatt Markedsst?tte, hyllest?tte mv. Maskiner Matvarer og drikkevarer (n?ringsmidler) Medievirksomhet Merverdiavgiftskompensasjonskrav - nye vedtak juli 2016 MVA behandling Norske bokf?ringsstandarder (oversikt) Ny regnskapsf?rer- og revisorlovgivning Offentlig myndighetsut?velse Offentlige avgifter og gebyrer Omsetning og formidling av alternativ behandling Operasjon dagsverk Oppbevaringstid Opptjente, ikke fakturerte inntekter Oversettingstjenester Overtidsmat Parkering Patenter og varemerker Pendlere Pengespill og automater Pensjon og pensjonsordninger Periodisering Personalrabatter Persontransportvirksomhet Plattformer og r?rledninger Porto Premier Proformafaktura Programvare og datasystemer Prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri Purring og inkasso Rabatter Refusjon av sykepenger og foreldrepenger Registrering i merverdiavgiftsregisteret Registrering i merverdiavgiftsregisteret ved representant Regnskaps- og revisjonstjenester Regnskapsplikt Regnskapsplikt - Bokf?ringsplikt - Revisjonsplikt Regnskapsstandarder (oversikt) Reisekostnader Rekruttering, arbeidskraft og ansettelse Rekvisita Renhold Renovasjon, vann og avl?p Renteinntekter og rentekostnader Representasjon Retur av solgte varer Salg av biologisk materiale Salg av helsetjenester Salg av reklame og markedsf?ring Salg teletjenester og kommunikasjonsutstyr Servering og bevertning i bedriften Serveringsvirksomhet Serviceavtale ved kj?p og salg av varer Skattefunn Sosiale arrangementer og velferdstiltak Sosiale tjenester Sponsing Stiftelseskostnader Str?m, elektrisitet og brensel Studiereiser/kongresser Styrehonorar Supportavtaler Tap p? fordring Taxfree Tilleggsavgift merverdiavgift Tilleggsskatt Tomter Transaksjonskostnader Trening i bedriften Trykksaker Tyveri og underslag av varer og kontanter Undervisning og kurs Undervisning og kurs for ansatte Utbytte - kostmetoden Utdanning Utleggstrekk/p?leggstrekk Utsatt skatt / utsatt skattefordel Utsmykning av kontorlokaler Utstedelse av b?ter og gebyrer Uttak av gaver fra eget lager Valutajustering varelager Varebil klasse 2, lastebil, traktor etc. Varelager og ukurans Veier Verkt?y Verneutstyr Viderefakturering Vinlotteri Virksomhetsoverdragelse Vrakpantavgift og vrakpant bil Satser Administrativ forpleining / sm?utgifter Aktivering Alminnelig inntekt Andre fremkomstmidler statens satser Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner Arveavgift Avskrivninger / saldogrupper Bagatellmessig verdi Bedriftsbeskatning Betalingsterminer Bilgodtgj?relse Boligsparing for ungdom (BSU) Elektronisk kommunikasjon Fagforeningsfradrag Feriepenger Finnmarksfradraget Firmabil - Varebil kl 2 eller lastebil under 7501 kg Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk) Firmabil (standardregelen) Firmabil (utenfor standardregelen) Fiskerfradrag Folketrygdens grunnbel?p Foreldrefradrag Formuesskatt Formuesverdsettelse av n?ringseiendom Forsinkelsesrenter Fri kost - uttak av mat til ansatte Fri kost og losji Frikort for ungdom Gaver i ansettelsesforhold Gaver til frivillige organisasjoner Gaver til kunder/forretningsforbindelser Gaver utenfor ansettelsesforhold Jordbruks- og reindriftsfradrag Kompensasjonstillegg - tjenestereise utland Kost ved kj?ring i utlandet - langtransportsj?f?rer Kostgodtgj?relse - innland - med overnatting Kostgodtgj?relse - innland - uten overnatting Kostgodtgj?relse - pensjonat, hybel/brakke (innland/utland) Kostgodtgj?relse - utland Maksimale effektive marginale skattesatser Matkuponger Matpenger/overtidsmat Merverdiavgiftssatser Minstefradrag Nattillegg Normrente ved beskatning av h?y egenkapital i rederiskatteordningen Normrentesatser Pendlergodtgj?relse (satser) Pensjonsfradrag Personfradrag Purregebyr, inkassosatser og gebyr p? betalingsoppfordring Registrering i Br?nn?ysundregistrene Reisefradrag Renter for beskatning av kraftforetak Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet Renter p? restskatt og for mye innbetalt skatt Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting Representasjon Rettsgebyr Sj?mannsfradraget Skattefri l?nn/godtgj?relse fra enkeltarbeidsgivere Skjermingsrenter Smusstillegg Standardfradrag - utenlandske arbeidstakere med opphold i Norge Statens satser utland Tilbakef?ring privat bruk av n?ringsbil Timel?nn til barn Trinnskatt (erstatter toppskatt) Trygdeavgift Verkt?ygodtgj?relse Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213) Premiesatser for forsikring for tilleggssykepenger Standardfradrag for hjemmekontor Standardkompensasjon S?rskilt skattefradrag for pensjonister Trygdeavgift for grensegjengere Kontoplan Eiendeler (10-19) Egenkapital og gjeld (20-29) Salgs- og driftsinntekt (30-39) Varekostnad (40-49) L?nnskostnad (50-59) Av- og nedskrivning (60) Annen driftskostnad (61-79) Finansinntekt og kostnad (80-81) Skattekostnad ordin?rt resultat (83) Ekstraordin?r inntekt og kostnad (84-8 Skattekostnad ekstraordin?rt resultat ?rets resultat (88) Overf?ringer og disponeringer (89) Kontohjelp gir deg raske svar p? det meste innen bokf?ring, l?nn og mva. 900 kr (eks. mva) per ?rKJ?P 1600+ veiledninger skrevet av fageksperter Alltid tilgang p? nett og mobil Kun 900 kr (eks. mva) i ?ret Pr?v GRATIS i 14 dager - helt uforpliktende E-post Pr?v kontohjelp Har du allerede tilgang? Logg inn her Alt til regnskapet. Kun kr 900 (eks. mva) i ?ret. Kontohjelp gir deg alt til bokf?ringen, enten du er profesjonell regnskapsf?rer eller en som vil f?re regnskapet selv i et lite ENK/AS. Kontohjelp inneholder 1600+ veiledninger med kontoforslag og mva-behandling. Daglig oppdatert av fageksperter. Kontohjelp holdes daglig oppdatert av autoriserte regnskapsf?rere. Veiledningene er lettfattelig skrevet og du trenger ikke lang erfaring med regnskap for ? kontere riktig. Selskapet bak Kontohjelp, DIBkunnskap, har 20 ?rs erfaring med kunnskapsdatabaser. 12 000+ brukere. Kontohjelp har brukere, b?de i store konsern og sm? AS/ENK, som ?nsker kontroll over regnskapet selv. Visma, Norges st?rste regnskapsbyr?, har deltatt i utviklingen og bruker selv Kontohjelp til bokf?ringen. Alltid tilgjengelig. P? nett og mobil. Ingen installasjon. Kun et brukernavn og passord er alt som trengs. Kontohjelp er tilpasset b?de store og sm? skjermer. Intuitivt. Brukervennlig. N?r du s?ker etter svar i Kontohjelp vil du oppdage at det s?kes i kontering, frister og kontoplan samtidig. Svarene kommer opp mens du skriver og uten at du trenger ? g? frem og tilbake. Da vi designet Kontohjelp var m?let ? gi svar innen 15 sekunder. Det l?ftet tror vi at vi har klart ? holde . Kj?p full tilgang for kun kr 900 (eks. mva) Kj?p n?

kontohjelp.no Whois

Domain Name: KONTOHJELP.NO